IMG_0819

Konsulttjänster inom skogsbruket

Oavsett i vilken fas i ditt skogsägande du befinner dig, kan du vara säker på att få den hjälp du behöver från oss.
Vi hjälper dig hela vägen från ditt första förvärv av skogsmark, löpande under hela innehavstiden, till du slutligen överlåter skogen genom t ex försäljning eller gåva.

Vid förvärv av skogsfastigheter kan vi hjälpa dig med det mesta som hör till förvärvet. Vi kan t ex hjälpa dig kontrollera att angivna virkesförråd stämmer, bedöma vilka möjligheter till finansiering du kan få från skogen, och göra ekonomiska kalkyler och likviditetsanalyser. Detta hjälper dig att se om du betalar rätt pris för fastigheten, och inte minst viktigt, om du har råd att köpa den.

Löpande under innehavstiden kan vi hjälpa dig med rådgivning kring skogsbruket, investeringar och skötselplaner.
Vi stämpar rotposter, och kan hjälpa dig med försäljningen av dem. Detta görs ofta även i samband med förvärvet av fastigheten, då just försäljning av rotposter ger ett säkert underlag för beräkning av intäkten, vilket oftast är extra viktigt vid just fastighetsförvärv.

Inför överlåtelse av fastigheten kan vi hjälpa dig med inventering av skogen, för att få reda på virkesförrådet och vilka avverkningsmöjligheter som finns. Vi kan också hjälpa dig med frågor om överlåtelseform, tidpunkt, skattemässiga konsekvenser och en mängd andra frågor som brukar dyka upp.