IMG_0819

Fastigheter och företag i Estland

Många svenskar har sina rötter i Estland, och har fått tillbaka eller ärvt fastigheter där.
Andra har sedan flera år passat på att investera i prisvärd fast egendom där, medan några nyligen fått sitt intresse väckt.

Gemensamt för många av dem är att de ofta behöver hjälp med såväl förvärv av fastigheterna som skötsel av dem.

Många av våra kunder är svenska skogsägare som väljer att utöka sina arealer genom att köpa mark i Estland.

Det finns en mängd frågeställningar som dyker upp vid investeringar i fastigheter utomlands. Lagar, prisnivåer, om fastigheten ska ägas privat eller via ett inhemskt bolag och i så fall i vilken företagsform, hur fastigheten ska skötas och hur företaget ska skötas… Listan kan göras lång.

Vi har kompetens att hjälpa dig med såväl rådgivning om ovanstående frågor, som att plocka fram intressanta fastigheter och vid behov även företag.
Dessutom kan vi hjälpa till med förvaltning av fastigheten och drift av företaget, samt kontakt med berörda myndigheter.

Vi har drygt 15 års erfarenhet av fastighetsmarknaden, skogsbruk och företagande i Estland, och har genom åren varit involverade i såväl förvärv som försäljning av ett antal 1000 hektar skogsmark i Estland.

Oavsett om du har ägt fastigheter i Estland under många år, eller om du precis blivit intresserad av att förvärva en fastighet där, kan vi säkert hitta sätt att samarbeta.