IMG_0819

Rotpoststämpling

Att sälja stående skog som rotpost är beprövat och säkert. Dessutom har rotposten fördelar för såväl säljare som köpare.

Säljaren får i stämplingsrapporten ett säkert anbudsunderlag, kan enkelt jämföra köparnas bud, och kan därmed försäkra sig om bästa pris. Säljaren vet också direkt vad han får betalt, och slipper gissa sig till vad det till slut blir.

Köparna kan enkelt välja att ge bud efter efterfrågan, och kan på ett enkelt sätt premiera de avverkningsrätter som är extra värdefulla för just dem. Rotposten ger dem även frihet att kapa virket till just de sortiment som behövs för tillfället, och inte nödvändigtvis de som skulle gett bäst betalt enligt prislistan.
Rotposter ger köparna även möjlighet att hålla ett rotstående lager, som kan avverkas vid behov.

Vi utför rotpoststämpling med hjälp av modern teknik, vilket tillsammans med vår långa erfarenhet borgar för ett gott resultat.
Den färdiga stämplingsrapporten levereras i pappersform, men kan även levereras som PDF-fil.

Kostnaden för att stämpla en rotpost varierar beroende på bland annat dess storlek och medelträdets volym. Antalet trädslag och om fröträd ska märkas ut är andra faktorer som spelar in.
Oftast beräknas kostnaden i kronor per skogskubikmeter.
Räkna med en kostnad från 7 kr per skogskubikmeter och uppåt.

Arbetet innebär att förrättningsmannen mäter diametern på varje träd som ska ingå i avverkningen.
Detta sker med hjälp av en dataklave, som automatiskt sparar uppgifter om trädets diameter och trädslag. Diametern mäts i brösthöjd, vilket är 1,3 meter upp på trädet. Varje inmätt träd markeras sedan med en färgprick.

Vissa slumpmässigt utvalda träd ska höjdmätas, vilket sker med hjälp av en höjdmätare. Vi använder oss av digitala, elektroniska höjdmätare, vilket ger en ökad noggrannhet, och minskar risken för felmätningar. Uppgifter om trädets höjd och krongränshöjd sparas i dataklaven, tillsammans med övrig information om trädet.
Antalet träd som höjdmäts varierar, bland annat beroende av antal träd totalt, medeldiameter, hur likartad skogen är inom området och hur många trädslag som finns.

Träd som inte ska ingå i avverkningen, t ex fröträd och naturvårdsträd, markeras på särskilt sätt för att underlätta avverkningen. Gränser och områden som inte ska röras märks också ut.
Detta arbete utförs ofta av förrättningsmannen, men kan även göras av markägaren själv.

När fältarbetet är klart återstår beräkningar, sammanställningar och utskrift av stämplingsrapporten.
Dessutom ska avverkningsanmälan göras till skogsstyrelsen, om detta inte gjorts tidigare.

Den färdiga stämplingsrapporten innehåller bland annat information om säljaren, fastighetsbeteckning, rotpostens läge, kartmaterial, uppgift om den totalt inmätta volymen, samt volym i varje trädslag, antal träd, samt volym och antal träd i varje diameterklass (2 cm klasser, t ex 30 -31,99 cm) fördelat per trädslag.